Monday, September 20, 2010

Prinsip Teori Behaviorisme - Ivan Pavlov

Menurut
Ragbir Kaur Joginder Singh (2010), beliau menyatakan bahawa terdapat tiga prinsip asas di dalam eksperimen Ivan Pavlov. Prinsip tersebut ialah:
i. Setiap rangsangan akan menimbulkan gerak balas
ii. Pembelajaran berlaku akibat kaitan antara rangsangan dan gerak balas
iii. Pembelajaran yang berlaku akibat perkaitan di antara dua rangsangan dinamakan pelaziman

No comments:

Post a Comment